Tem nhãn là gì?

In tem nhãn là gì? In nhãn là quá trình sử dụng máy in để in các nhãn được thiết kế trước đó. Các nhãn này có thể được sử dụng để đánh dấu sản phẩm, bao bì, tài sản hoặc bất kỳ đối tượng nào cần được nhận dạng. Các nhãn có thể được […]